Formation de base en secourisme FR - 15h - 2 jours - 15p - My Rescue

OP-00391

Unité(s)

  2.100,00 € 2.100,00 € 2100.0 EUR

  2.100,00 €

  Cette combinaison n'existe pas.

  Ajouter au panier Demandez un Devis

  +0,55€/km

  Ter herinnering : volgen het Koninklijk Besluit van 15/12/2010 betreffende de eerste hulp aan werknemers die het slachtoffer zijn van een ongeval of ziekte (Fod werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) worden alle werkgevers verondersteld te beschikken over een opleiding aan hun personeel dat bij een ongeval of ziekte op het werk, de eerste levensreddende acties moet kunnen ondernemen.
  Deze opleiding voldoet aan de eisen van bijlage I.5-1 van de Code welzijn op het werk.arrêté royal du 15/12/2010 relatif aux 1er secours dispensés aux travailleurs victimes d’un accident ou d’un malaise (SPF Emploi, travail et concertation sociale), tout employeur est censé faire dispenser une formation à son personnel qui doit être capable de poser les premiers gestes qui sauvent en cas d'urgence (accident ou malaise au travail). → Cette formation répond aux exigences de l’annexe I.5-1 du Code du bien-être au travail. 


  Herkend door    In partnership with 


  Doelgroep ? Iedereen mar vooral bedrijven van meer dan 20 personen.

  Aantal deelnemers : 15 pers. max

  15u (op 2 of 3 dagen)

  1 trainer


  Inhoud :  
  - De basisprincipes voor het inschatten en handelen bij noodsituaties in 4 stappen - Cardiopulmonaire reanimatie (Basic Life Support) : theorie + praktijk
  - Gebruik van een AED : theorie + praktijk
  - Cardiale aandoeningen (Angor)
  - Bloedingen
  - Risico op hypovolemische shock
  - Ademhalingsproblement (Astma, hyperventilatie) + verstikking
  - Neurologische aandoeningen (Suikerziekte, epilepsie, ...)
  - Omgeving gebonden aandoeningen (hypothermie/hyper, vergiftigingen)
  - Traumatologie (wonden, breuken)
  - Test
  - Vragen en antwoorden