0.0 / 5
Laparoscopy Swabs sterile 7,5x7,5cm - Xray- Texpol
97.51 € 97.51 € 97.51 EUR
0.0 / 5
Laparoscopy swab with ribbon sterile 1x7,5cm - Xray - Texpol
729.43 € 729.43 € 729.4300000000001 EUR
0.0 / 5
Laparoscopy swab with ribbon 7,5x7,5cm - Xray - Texpol
106.92 € 106.92 € 106.92 EUR
0.0 / 5
Pre-cut swab 4x4cm - Texpol
66.15 € 66.15 € 66.15 EUR
0.0 / 5
Gauze swab sterile 50gr-10x22cm-16plies - Xray - Texpol
76.79 € 76.79 € 76.79 EUR
0.0 / 5
Gauze swab sterile 50gr-10x22cm-16plis - Xray - Texpol
79.23 € 79.23 € 79.23 EUR
0.0 / 5
Gauze swab sterile 50gr-10x20cm-8plies - Xray - Texpol
104.03 € 104.03 € 104.03 EUR
0.0 / 5
Gauze swab 50gr-10x20cm 8plies - Xray - Texpol
99.29 € 99.29 € 99.29 EUR
0.0 / 5
Gauze swab sterile 50gr-10x10cm-4plies - Xray - Texpol
108.76 € 108.76 € 108.76 EUR
0.0 / 5
Gauze swab 50gr-10x10cm-4plis - Xray - Texpol
103.88 € 103.88 € 103.88 EUR
0.0 / 5
Gauze swab sterile 50gr-10x22cm-16plies - Texpol
55.36 € 55.36 € 55.36 EUR
0.0 / 5
Gauze swab sterile 50gr-10x22cm-16plies - Texpol
58.08 € 58.08 € 58.08 EUR
0.0 / 5
Gauze swab sterile 50gr-10x20cm-8plies - Texpol
69.29 € 69.29 € 69.29 EUR
0.0 / 5
Gauze swab sterile 50gr-10x20cm-8plies - Texpol
72.13 € 72.13 € 72.13 EUR
0.0 / 5
Gauze swab sterile 30gr-10x20cm-4plies - Texpol
82.97 € 82.97 € 82.97 EUR
0.0 / 5
Gauze swab sterile 30gr-10x20cm-4plies - Texpol
68.69 € 68.69 € 68.69 EUR
0.0 / 5
Gauze swab sterile 30gr-10x10cm-4plies - Texpol
71.25 € 71.25 € 71.25 EUR
0.0 / 5
Gauze swab sterile 30gr-10x10cm-4plies - Texpol
73.13 € 73.13 € 73.13 EUR
0.0 / 5
Gauze swab sterile 30gr-10x20cm-4plies - Texpol
67.01 € 67.01 € 67.01 EUR